Jalostamo7 on käynnistänyt 500 000 € rahoituskierroksen. Ideaalisella investoijalla on osaamista yrittäjyydestä (alle 10 M€ vuosiliikevaihdon yrityksissä), yritysostoista, kyky tunnistaa strateginen ajattelu, kyky kannustaa ja opastaa ihmisiä ja ehkä osaamista joltain yhdeltä teollisuuden alalta, kuten metalliteollisuuden alihankinnoista.

Investoinnin kohde:

  1. Yritysosto Helsingistä Q3 2024 mennessä.
  2. Jalostamo7 Vaihe 2:n käynnistys – Vahvistetaan tiimiä 5–7 uudella self funded search Etsijällä, jotka tunnistavat kohdeyrityksiä. Vaiheen 2 aikana tehdään 3–5 yritysostoa 18 kuukaudessa.
  3. Saavutetaan valmius käynnistää A-rahoituskierros Q1 2026

Jalostamo7

Jalostamo7 Oy etsii, ostaa ja kehittää yrityksiä luoden vakaata ja kasvavaa sijoitustuloa omistajille. Jalostamo7:n Search Fund-malli toimii perinteisten pääomasijoitusmallien ulkopuolella. Search Fundien keskimääräinen ROI sijoittajille on 8x. 

Kiteytys 

Jalostamo7:n ostama Brushpainters Oy kasvoi 3,2 M€ liikevaihtoon yritysoston jälkeen (11 % kasvu) viimeisten 12 kk aikana. Brushpainters on pääkaupunkiseudulla toimiva 30 hengen korjausrakentamisyritys. Yrityksen 1100 asiakkaan asiakaskuntaan kuuluu erityisesti pääkaupunkiseudun kiinteistönomistajia ja isännöintitoimistoja.

Vuonna 2022 kerätyllä 200 000 € yksityisellä pääomalla kehitettiin ja todennettiin Jalostamo7:n liiketoimintalli, eli Brushpainters Oy:n osto ja kehitys. 

 Investointi

Jalostamo7 on käynnistänyt 500 000 € rahoituskierroksen. Ideaalisella investoijalla on osaamista yrittäjyydestä (alle 10 M€ vuosiliikevaihdon yrityksissä), yritysostoista, kyky tunnistaa strateginen ajattelu, kyky kannustaa ja opastaa ihmisiä ja ehkä osaamista joltain yhdeltä teollisuuden alalta, kuten metalliteollisuuden alihankinnoista.

Investoinnin kohde:

  1. Yritysosto Helsingistä Q3 2024 mennessä.
  2. Jalostamo7 Vaihe 2:n käynnistys – Vahvistetaan tiimiä 5–7 uudella self funded search Etsijällä, jotka tunnistavat kohdeyrityksiä. Vaiheen 2 aikana tehdään 3–5 yritysostoa 18 kuukaudessa.
  3. Saavutetaan valmius käynnistää A-rahoituskierros Q1 2026
Jalostamo7 Pitch DeckJalostamo7 Website

Markkinat

Seuraavien 5 vuoden aikana Jalostamo7 on valmis valloittamaan 7 %:n osuuden Suomen ja Ruotsin Search Fund tyyppisten yrityskauppojen 780 M€ markkinasta.

USAssa on toiminut satoja pienyritysten ostamiseen ja kehittämiseen erikoistuneita yrityksiä, joiden tulokset keskimäärin ovat vakuuttavia: ROI 8,4x ja IRR 37 %.

Koska Pohjoismaissa innokkuus ryhtyä yrittäjäksi on matalaa, on markkinoilla tilaa useille pienyritysten ostajille. 

Liiketoimintamalli

Jalostamo7 ostaa ja kehittää tarkkaan valittuja 3–8 M€ liikevaihtoa tekeviä 15–35 työpaikan yrityksiä Suomesta ja Ruotsista. Jalostamo7 konsernin liikevaihdon vuosittainen kasvuennuste on 1,5-kertainen, jolloin 40 M€ liikevaihto saavutetaan vuonna 2029 (EBITDA 6 M€). Kassavirtapositiivisuus saavutettiin jo Q3 2022. 

Jalostamo7 is the Finnish search fund to help search, buy, continue and grow companies
Jalostamo7 is the Finnish search fund to help search, buy, continue and grow companies.

Tiimi

Jalostamo7:n kolmen hengen tiimi (1 täysipäiväinen perustaja ja toimitusjohtaja, 1 osa-aikainen toimistosihteeri, 1 omistaja ja neuvonantaja) omistaa yhtiön 100 %:sti (78 % tämän rahoituskierroksen jälkeen). Tiimillä on osaaminen yritysostoista, exiteistä ja yli 60 vuoden kokemus johtamisesta, kaupallistamisesta, B2B-myynnistä, T&K-toiminnasta, teollisesta muotoilusta, markkinoinnista ja brändäämisestä.

Kilpailuetu

Keskeisin kilpailuetu verrattuna kilpailijoihin, kuten suomalaiset True North Seach ja Helix partners, on käytännönläheinen visualisoiva ja toimeen tarttuva asenne. Olemme jo ostaneet yhden yrityksen ja se onnistui hyvin: Brushpaintersissa teimme useita onnistuneita parannuksia ensimmäisten 2 vuoden aikana. Pyrimme antamaa ihmisille mahdollisuuden käyttää koko potentiaalinsa. Tuemme aktiivisesti Brushpaintersia ja olemme läsnä sen päivittäisessä työssä tehdastasolla.

Rahoituskierros

Jalostamo7:n pre-money valuaatio on 1,8 M€. Tavoitteena on sulkea 500 000 € siltarahoituskierros 21.7.2024 mennessä. Mukaan pääsee vähintään 20 000 € sijoituksella.

Jalostamo7 ei tavoittele exitiä, mutta jotkin konsernin liiketoiminnoista voidaan myydä erikseen 5 vuodessa post-money valuaatiolla 36 M€ (ROI 6x).

Ota yhteyttä

Lauri Aaltio, perustaja ja toimitusjohtaja, sekä muut perustajat keskustelevat mielellään potentiaalisten sijoittajien kanssa seuraavien viikkojen aikana, tarjoavat lisätietoja sekä avaavat suunnitelmia tarkemmin.

Your email address will not be published. Required fields are marked *